Zdrowe serce - przekrój

ZDROWE SERCE

Serce dzieli się na cztery jamy: dwie górne nazywane są przedsionkami (prawy i lewy przedsionek), a dwie dolne komorami (komora prawa i lewa). Od wewnątrz jamy serca wyścielone są warstwą tkanki łącznej zwanej wsierdziem. Pomiędzy przedsionkami serca znajduje się przegroda międzyprzedsionkowa a między komorami leży przegroda międzykomorowa.

Lewą część serca, tj. przedsionek lewy i komorę lewą, określa się jako "serce lewe" lub tętnicze, część prawą serca tj. przedsionek prawy i prawą komorę jako "serce prawe" lub żylne, z uwagi na rodzaj krwi przepływającej przez te części serca. Przedsionki serca mają ścianę znacznie cieńszą od ścian komór.

Przedsionek prawy łączy się z prawą komorą przez zastawkę trójdzielną, a lewy przedsionek z lewą komorą przez zastawkę dwudzielną (mitralną). Prawy przedsionek otrzymuje krew odtlenowaną powracającą żyłami z całego ciała i dostarcza ją przez zastawkę trójdzielną do prawej komory. Prawa komora pompuje krew przez zastawkę pnia płucnego do tętnic płucnych i następnie do płuc. Do lewego przedsionka utlenowana krew wpływa żyłami płucnymi i następnie przepływa przez zastawkę dwudzielną do lewej komory. Lewa komora pompuje krew przez zastawkę aortalną do głównej tętnicy zwanej aortą i dalej naczyniami do całego ciała.

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY